divendres, 29 de maig de 2015

Pla per prevenir els efectes de la calor sobre la salut

La calor excessiva i sostinguda pot augmentar de la mortalitat, especialment en la gent gran i en malats crònics però hi ha una sèrie d'actuacions que podem realitzar per prevenir els efectes negatius de la calor: Beure molta aigua, refrescar-nos, buscar l'ombra al carrer i protegir-nos del sol i de les temperatures extremes i mantenir el més fresca possible la llar. 


Diversos Departaments de la Generalitat i altres entitats com el Servei Metereològic de Catalunya treballen en un Pla d'actuació per prevenir els efectes de l'onada de calor sobre la salut (POCS) activat des de  l'1 de juny fins al 30 de setembre. Objectiu del POCS:
 1. Predir amb la màxima antelació que permetin els mitjans tècnics les possibles situacions meteorològiques de risc. 
 2. Minimitzar els efectes negatius de l'onada de calor sobre la salut de la població de Catalunya, especialment els grups més vulnerables: gent gran -sobretot la que està per sobre dels 75 anys-, nadons, persones amb discapacitats físiques o psíquiques que tinguin limitada la seva autocura, persones amb malalties cròniques, persones fràgils que viuen soles, persones amb condicions socials precàries, pacients amb medicacions que actuen sobre el sistema nerviós central, persones que realitzin una activitat física intensa o aquelles que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure (incloses les activitats laborals), etc.
 3. Coordinar les mesures i els recursos existents a Catalunya per fer front a la possible onada de calor.

L'onada de calor: un perill per a la salut

Efectes de la calor
 • Pèrdua de líquids i de sals minerals necessaris per a l'organisme.
 • Agreujament d'una malaltia crònica
 • Deshidratació i esgotament.
 • Patir un cop de calor (temperatura molt alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions, somnolència o pèrdua del coneixement) que és una situació que pot acabar sent greu. 
Que fer si sospitem que algú pateix un cop de calor
 • Traslladeu la persona a un indret més fresc
 • Doneu-li aigua
 • Mulleu-la i venteu-la
 • Truqueu urgentment els serveis sanitaris (telèfon 061 CatSalut Respon)

Com ens podem protegir del sol i la calor?

A casa, controleu la temperatura
 • Durant les hores de sol, tanqueu les persianes de les finestres on toca.
 • Obriu les finestres de casa durant la nit, per refrescar-la.
 • Estigueu-vos a les estances més fresques.
 • Recorreu a algun tipus de climatització (ventiladors, aire condicionat) per refrescar l'ambient. Si no teniu aire condicionat, mireu de passar com a mínim dues hores al dia en llocs climatitzats (centres comercials, cinemes...).
 • Refresqueu-vos sovint. 
Al carrer, eviteu el sol directe
 • Porteu una gorra o un barret
 • Utilitzeu roba lleugera (com la de cotó), de colors clars i que no sigui ajustada.
 • Procureu caminar per l'ombra, estar sota un para-sol quan sigueu a la platja i descanseu en llocs frescos del carrer o en espais tancats que estiguin climatitzats
 • Porteu aigua i beveu-ne sovint
 • Mulleu-vos una mica la cara i, fins i tot, la roba
 • Vigileu en els trajectes amb cotxe durant les hores de més sol i no hi deixeu els infants amb les finestres tancades. 
A les hores de més calor, limiteu l'activitat física
 • Eviteu sortir a les hores del migdia, que és quan fa més calor.
 • Reduïu les activitats intenses.

Entitat responsable
Servei Català de la Salut (CatSalut)
Per obtenir informació sobre el servei, cal adreçar-se als punts d'informació detallats al quadre lateral.
Font: GENCAT

dilluns, 25 de maig de 2015

Día Mundial Sense Tabac 2015: Aturem el comerç il·lícit de productes de tabac (OMS)

31 de mayo de 2015

Cada año, el 31 de mayo, la OMS y sus asociados celebran el Día Mundial Sin Tabaco, con el fin de destacar los riesgos para la salud asociados al consumo de tabaco y promover la aplicación de políticas públicas eficaces para reducir ese consumo.
Con ocasión del Día Mundial Sin Tabaco 2015, exhortamos a los países a que colaboren para poner fin al comercio ilícito de productos de tabaco.
En muchos aspectos, el comercio ilícito de productos de tabaco es un importante motivo de inquietud a escala mundial, en particular en lo que se refiere a la salud, el derecho y la economía, la gobernanza y la corrupción.

Magnitud del problema

Según algunos estudios, y por la información proporcionada por la comunidad aduanera mundial, el mercado del tabaco ilícito podría suponer hasta una décima parte de los cigarrillos consumidos en el mundo. La Comisión Europea calcula que el comercio ilícito de cigarrillos cuesta a la Unión Europea y sus Estados Miembros más de € 10 000 millones cada año en concepto de impuestos e ingresos aduaneros no percibidos.
El comercio ilícito no es un problema exclusivo de los países de ingresos altos; en casi todos los países del mundo hay comercio ilícito, de una forma u otra. En respuesta a la amenaza que supone el comercio ilícito de tabaco, la comunidad internacional negoció y adoptó en noviembre de 2012 el Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, el primer protocolo del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.

Objetivos de la campaña del Día Mundial Sin Tabaco 2015

 • Sensibilizar acerca del daño que el comercio ilícito de tabaco causa a la salud de la población, especialmente a los jóvenes y los grupos de bajos ingresos, porque aumenta la accesibilidad y la asequibilidad de esos productos, dado su menor costo.
 • Mostrar por qué los beneficios para la atención de salud y los programas y las políticas de control del tabaco, tales como el aumento de los impuestos y los precios, la inclusión de advertencias sanitarias gráficas y otras medidas, se ven socavadas por el comercio ilícito de productos de tabaco.
 • Ilustrar el modo en que la industria tabacalera ha intervenido en el comercio ilícito de productos de tabaco.
 • Poner de relieve que gracias al comercio ilícito de productos de tabaco, los grupos criminales amasan grandes fortunas con las que financian otras actividades delictivas, como el tráfico de drogas, armas o seres humanos, así como actividades terroristas.
 • Promover la ratificación del Protocolo para eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco, la adhesión al mismo y su uso por todas las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, así como su pronta entrada en vigor gracias a la participación activa de todas las partes interesadas pertinentes.

La epidemia mundial de tabaco mata cada año a casi 6 millones de personas, de las cuales más de 600.000 son no fumadores que mueren por haber respirado humo pasivamente. Si no actuamos, a partir de 2030 la epidemia matará cada año a más de 8 millones de personas. Más del 80% de esas muertes prevenibles se registrarán entre personas que viven en países de ingresos bajos o medianos.

Mensajes clave para el público

El tráfico ilícito de productos de tabaco es malo para su salud y para sus intereses. Por estas razones:

 • Los productos ilícitos de tabaco arrastran a los jóvenes a probar y consumir tabaco, porque es más barato. Los productos ilícitos también engañan a los jóvenes consumidores de tabaco, porque no llevan advertencias sanitarias, y en ocasiones empujan a los niños a participar en actividades de venta ilegal.
 • El comercio ilícito merma los ingresos públicos en concepto de impuestos, y ese dinero se podría destinar a la prestación de servicios públicos en lugar de ir a parar a manos de delincuentes.
 • El comercio ilícito aumenta la corrupción y debilita la buena gobernanza.
 • Es sabido que las empresas tabacaleras han aprovechado los resquicios legales de los sistemas de gobernanza del control del tabaco para participar en el comercio ilícito de productos de tabaco.

  Llamamientos a la acción

  A las instancias normativas

  • Las instancias normativas tienen que reconocer que el comercio ilícito de tabaco no solo exacerba la epidemia mundial de tabaco y las consecuencias sanitarias conexas sino que repercute en la seguridad, porque se utiliza para financiar el crimen organizado, en particular en lo que se refiere a las drogas, el tráfico de armas y de seres humanos, y el terrorismo.
  • Es necesario que se ratifique el Protocolo para eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco, para responder a las repercusiones financieras, jurídicas y sanitarias del comercio ilícito de productos de tabaco.

   Al público general

   • El público general deben reconocer las repercusiones sanitarias, económicas y sociales adversas del comercio ilícito de productos de tabaco, en particular los vínculos con el tráfico de seres humanos y el crimen organizado asociado al tráfico de drogas.
   • El público general puede sumarse a la campaña de sensibilización del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, por ejemplo, a través de las redes sociales, para difundir los mensajes y consejos que emitirán los gobiernos y la OMS con el fin de acabar con el comercio ilícito de productos de tabaco.

    Al mundo académico

    • Las instituciones académicas pueden ampliar las investigaciones acerca del comercio ilícito de productos de tabaco, con el fin de documentar sus impactos dañinos, así como los beneficios para la salud, las finanzas públicas y el control de las actividades delictivas que entrañaría el final del comercio ilícito de productos de tabaco.
    • Otro campo de investigación es la función activa que desempeña la industria tabacalera en el respaldo al comercio ilícito de productos de tabaco.

     Font: OMS

     Text-to-speech function is limited to 100 characters